Pissarra de la modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

Hem confeccionat una “pissarra” amb materials per a treballar la modificació, suspensió i extinció del contrate de treball. Esta elaborat amb Padlet.

padletMSE

Anuncios

Preguntes per a desprès de l’acomiadament

Hem elaborat un material amb pretensions didàctiques sobre les preguntes que poden sorgir als treballadors en el moment en que es produeix el seu acomiadament. Per tractar-se d’un material divulgatiu, tot i que vol ser rigur´os, caldrà consultar altres fonts d’informació per completar totes les opcions possibles. Els que sou professors de la FOL el podeu utilitzar, si aix´i ho considereu amb els vostres alumnes.
Sin título